Autorizatii societate Oradea, Autorizatii firma Oradea, Autorizatii SRL Oradea, Autorizatii PFA Oradea, II Oradea, IF Oradea

Aviz de functionare Autorizatie de functionare

Infiintare firma Oradea Infiintare SRL Oradea sau Infiintare firma Bihor

Infiintare PFA Infiintare Intrepindere Individuala Infiintare Intreprindere Familiala

Radiere firma

Radiere PFAwww.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Doccumente necesare

Conform hotararii de Consiliu local toate unitatile, fie ele societati comerciale sau PFA, II sau IF care inregistreaza activitati comerciale, prestari servicii sau activitati de alimentatie publica ( restaurante, cafenele, fast food, etc) au obligatia de a obtine de la primaria pe a carui raza functioneaza de a solicita si obtine Avizul de functionare sau dupa caz Autorizatie de functionare pentru unitatea in care isi desfasoara activitatea.
Documentele necesare pentru obtinerea Avizului fe functionare sau Autorizatiei de functionare ( pentru unitatile de alimentatie publica)
- Copie Certificat de inregistrare
- Copie Certificat constatator al unitatii unde se desfasoara activitatea
- Copie contract spatiu
- Copie schita/releveu spatiu vizat de arhitect
- Extras CF spatiu
- Copie Carte de identitate administrator
- Copie contract cu operatorul de salubritate agreat de vatre primarie ( in cazul municipiului Oradea - RER Ecologic Service)
- Copie contract cu un operator servicii de dezinsectie
- Cerere Tip
- Taxa de avizare
Termenul de obtinere Aviz de functionare sau Autorizatie de functionare este de aproximativ 2 saptamani

www.bihor.ro